Convocatòria tretze empleats/ades, Programa Complementari de Foment de l'Ocupació i de Suport a la Integració Social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

Dilluns, 18 de juliol de 2016 a les 09:19

Convocatòria tretze empleats/ades, Programa Complementari de Foment de l'Ocupació i de Suport a la Integració Social, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de juliol de 2016, va aprovar l'acord relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de tretze empleats/ades, corresponent al Programa Complementari de Foment de l'Ocupació i de Suport a la Integració Social, de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals, 2016-2019". El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al BOPB. La sol·licitud també la trobareu a continuació un cop feta la publicació.

A continuació podeu consultar tota la documentació:  

Darrera actualització: 20.12.2016 | 15:16

Documentació

pdf NOU- Acta final procés selectiu encarregat/da d'obres del Pla d'Ocupació
419,64KB
pdf NOU - Acta final procés selectiu tres oficials paleta del Pla d'Ocupació
932,71KB
pdf NOU - Acta final procés selectiu sis auxiliars administratives Pla d'Ocupació
41,66KB
pdf NOU - Acta final procés selectiu operaris/àries Pla d'Ocupació
53,02KB
pdf Bases i convocatòria Pla d'Ocupació DIBA "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"
116,87KB
odt Sol·licitud per prendre part al procés Pla d'Ocupació auxiliars administratius/ves
74,59KB
pdf Decret relatiu a la aprovació de la llista d'admesos/es i exclosos/es de sis aux. administratius/ves del Pla d'Ocupació
81,76KB
pdf Acta tribunal amb la data de la prova de català, oral i entrevista de sis auxiliars administratius/ves del Pla d'Ocupació exp.RH/95/2016
77,25KB
odt Sol·licitud per prendre part al procés Pla d'Ocupació encarregat de la brigada d'obres
74,9KB
pdf Decret relatiu a la aprovació de la llista d'admesos/es i exclosos/es d'un encarregat de la brigada d'obres del Pla d'Ocupació
76,99KB
pdf Acta constitució i resultat fase concurs encarregat d'obres PO
99,22KB
odt Sol·licitud per prendre part al procés Pla d'Ocupació oficials paletes
74,2KB
pdf Acta tribunal amb la data de la prova de català, oral i entrevista de tres oficials paletes del Pla d'Ocupació
72,5KB
pdf Decret relatiu a la aprovació de la llista d'admesos/es i exclosos/es de tres oficials paletes
78,59KB
odt Sol·licitud per prendre part al procés Pla d'Ocupació operaris/àries d'obres
74,49KB
pdf Decret relatiu a la aprovació de la llista d'admesos/es i exclosos/es de tres operaris/àries d'obres
80,32KB
pdf Acta tribunal resultat fase concurs de tres operaris/àries d'obres del Pla d'Ocupació
30,18KB
pdf Acta tribunal amb la data de la prova de català, oral i entrevista de tres operaris/àries d'obres del Pla d'Ocupació
41,39KB