Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, oficina d'habitatge, exp.RH/16/2017. Termini de presentació de sol·licituds del 14 de març al 3 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

Divendres, 10 de març de 2017 a les 10:00

Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, oficina d'habitatge, funcionari/ària interí per programes temporals exp.RH/16/2017

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de febrer de 2017, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, arquitecte tècnic, per adscriure a un lloc de treball de tècnic/a de l'Oficina d'Habitatge, de la plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, per programes temporals. El termini de presentació de sol·licituds és del 14 de març al 3 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

Podreu consultar tota la documentació i descarregar la sol·licitud, un cop iniciat el termini de presentació, a continuació:

Darrera actualització: 21.06.2017 | 13:24