Activat avís preventiu per contaminació atmosfèrica: pareu atenció a les recomanacions sobre mobilitat i salut

Dimecres, 27 de febrer de 2019 a les 11:46

La generalitat  manté activat un avís preventiu per episodi de contaminació atmosfèrica que fa necessari tenir en compte algunes recomanacions sobre salut i sobre desplaçaments

El Servei de Vigilància i Contorl de l’Aire de la Generalitat de Catalunya ha informat que els nivells de partícules PM enregistrats van fer necessària la publicació d’un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per PM10 en la zona de protecció especial (que afecta a Barcelona i rodalies). L’avís informa que les partícules en suspensió han augmentat per la mobilitat associada al MWC,una intrusió de pols del Sàhara i un potent anticicló. Podeu seguir l’evolució de l’avís a www.airenet.gencat.cat.

Us recordem que en cas d’avisos preventiu per partícules PM10 la Generalitat recomana seguir els consells del Canal Salut (www.canalsalut.gencat.cat) per minimitzar els riscos sobre la nostra salut, i també tenir en compte mesures preventives relacionades amb els nostres hàbits per minimitzar els efectes sobre l’entorn.

Recomanacions de salut

Quan la concentració d’òxids de nitrogen supera els nivells establerts i segons la durada de l’exposició a aquest gas, es pot produir un risc per a la salut de les persones. En exposicions de curta durada es pot manifestar una inflamació de les vies respiratòries.

La població especialment sensible són les persones amb malalties respiratòries, molt especialment les persones asmàtiques i els nadons.

Els efectes sobre la salut poden ser l’augment dels símptomes de bronquitis i/o de la resposta al·lèrgica en les persones asmàtiques i la disminució de la funció pulmonar.

Recomanacions

 • La població general pot mantenir la seva activitat i desplaçaments habituals.
 • Com a criteri general, un episodi de contaminació atmosfèrica no justifica mesures de confinament.
 • Tanmateix, es recomana que les persones que siguin sensibles a aquesta contaminació limitin les activitats esportives o exercicis físics intensos a l’exterior.
 • Els grups de població especialment sensibles han de respectar, si és el cas, els tractaments mèdics que estiguin fent, han d’estar atents a la simptomatologia i, en cas necessari, han de consultar els serveis sanitaris.

Mesures preventives adreçades a la ciutadania per minimitzar els efectes sobre l’entorn

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.
Darrera actualització: 27.02.2019 | 11:48