Ajuts econòmics per a l’assistència a les Escoles Bressol Municipals i utilització del servei de menjador: curs 2019/2020

Dijous, 23 de maig de 2019 a les 09:01

Les sol·licituds dels ajuts econòmics per assistència a les Escoles Bressol Municipals i utilització de menjador es poden demanar de l’11 de juny fins l’1 de juliol. Els impresos es poden recollir a les escoles i a l’Ajuntament i han de ser lliurades a l’OAC. Informació: Acció Social-938655420

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 31 de març de 2016, va aprovar les bases corresponents als ajuts econòmics per a l’escolarització a les escoles Bressols municipals i per a la utilització del servei de menjador. En data 17 de maig de 2019 la Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria per al curs escolar 2019/2020.

Les persones beneficiàries poden ser tots els/les alumnes empadronats/des a Caldes de Montbui i matriculats/des a les escoles bressol municipals de Caldes de Montbui i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

Els impresos de sol·licitud es podran trobar a les escoles bressol i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant registre d’entrada a l’OAC de dilluns a divendres de 8 h a 14 h i de 16 h a 19.30 h i dissabtes de 10 a 13 h. . El termini per lliurar la documentació és de l’11 de juny fins l’1 de juliol, per als nens i nenes matriculats en el mes de juny. Per als alumnes d’incorporacions posteriors, ho podran demanar durant el curs 2019/2020, sempre que tinguin plaça adjudicada a les escoles bressol municipals i ho acreditin amb el full de matriculació.

Més informació dels requisits, documentació i model de sol·licitud, en els documents adjunts.

 

Més informació:

Departament d’Acció Social de l’Ajuntament

Pl. de la Font del Lleó, 11 -1a planta

93 865 54 20

bsocial@caldesdemontbui.cat

 

Darrera actualització: 23.05.2019 | 09:01