Ajuts econòmics per a l’assistència a les escoles municipals: Taller d’Art i Escola de Música Joan Valls: curs 2019/2020

Dijous, 9 de maig de 2019 a les 13:10

Del 3 de juny i fins al 12 de juliol, és obert el termini de sol·licitud d’ajuts per a l’assistència al Taller d’Art Manolo Hugué i per l’Escola de Música Joan Valls. Les sol·licituds han de ser lliurades al Departament d’Acció Social- Tel.938655420. Informació: Acció-Social-938655420

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 31 de març de 2016, va aprovar les bases reguladores dels ajuts econòmics per l’assistència als centres municipals de l’Escola Municipal de Música Joan Valls i del Taller d’Art Municipal Manolo Hugué.

La Junta de Govern Local va aprovar, en data 3 de maig de 2019, la convocatòria per al pròxim curs 2019/2020.

Les persones beneficiàries poden ser tots els/les alumnes empadronats/des a Caldes de Montbui, matriculats en els centres municipals de l’Escola de Música i del Taller d’Art Manolo Hugué que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

La sol·licitud s’ha de presentar al Departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per tal de revisar la documentació requerida i posteriorment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament per registrar-la.

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 3 de juny i finalitza el 12 de juliol. Per matriculacions posteriors fins a cobrir les places.

Més informació dels requisits, documentació i model de sol·licitud, en els documents adjunts.

 

Més informació:

Departament d’Acció Social de l’Ajuntament

Pl. de la Font del Lleó, 11 -1a planta

93 865 54 20

bsocial@caldesdemontbui.cat

Darrera actualització: 09.05.2019 | 13:11