Consulta l'acta de resultats del procés selectiu d'una borsa de treball de Professor/a d'art de les especialitats de: volum, fotografia, pintura i dibuix, i estampació i gravat

Dilluns, 7 de maig de 2018 a les 00:00

Ja podeu consultar l'acta del resultats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a d'art de les especialitats de: volum, fotografia, pintura i dibuix, i estampació i gravat.

Recordeu que cal presentar al departament de Recursos Humans, en el termini de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de l'exposició de l'acta final al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el DNI original, els documents originals dels requisits exigits i mèrits al·legats, així com un certificat mèdic oficial conforme sou aptes per desenvolupar el lloc de treball concret (cal que el certificat especifiqui explícitament el lloc de treball).

Acta final procés selectiu Professor/a d'art especialitat volum

Acta final procés selectiu Professor/a d'art especialitat fotografia

Acta final procés selectiu Professor/a d'art especialitat pintura i dibuix

Acta final procés selectiu Professor/a d'art especialitat estampació i gravat

Darrera actualització: 07.05.2018 | 10:27