Consulta l'acta de resultats del procés selectiu d'una borsa de treball de Professor/a de música de les especialitats de: piano, guitarra, flauta travessera, llenguatge musical, saxofon, clarinet, violí i viola, i violoncel

Dimecres, 2 de maig de 2018 a les 15:15

Ja podeu consultar l'acta del resultat del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a de música de les especialitats de: piano, guitarra, flauta travessera, llenguatge musical, saxofon, clarinet, violí i viola, i violoncel.

Recordeu que cal presentar al departament de Recursos Humans, en el termini de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de l'exposició de l'acta final al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el DNI original, els documents originals dels requisits exigits i mèrits al·legats, així com un certificat mèdic oficial conforme sou aptes per desenvolupar el lloc de treball concret (cal que el certificat especifiqui explícitament el lloc de treball).

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat piano

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat guitarra

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat flauta travessera

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat llenguatge musical

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat saxofon

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat clarinet

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat violí i viola

Acta final procés selectiu Professor/a de música especialitat violoncel

Darrera actualització: 02.05.2018 | 15:23