Informació sobre la prestació dels serveis essencials a Jutjats de Pau i agrupacions de secretaries de Jutjats de Pau

Divendres, 20 de març de 2020 a les 08:37

El Departament de Justícia estableix una dotació d’1 funcionari/ària de qualsevol cos per als Jutjats de Pau i garanteix els següents serveis essencials: expedició de llicències d’enterrament, matrimonis en risc de mort i inscripcions de naixement en termini peremptori.

La Instrucció  1/2020, de 15 de març, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i de la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre mesures preventives i organitzatives adreçades al personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya davant l’impacte del SARS-CoV-2 i de mesures específiques a l’àmbit de les conciliacions administratives laborals, estableix en el seu punt 6 els serveis essencials relatius a la prestació del servei públic d’Administració de Justícia i determina les dotacions de personal que els hauran de prestar. En concret, s’estableix una dotació d’1 funcionari/ària de qualsevol cos per als Jutjats de Pau (inclusiu per actuacions de registre civil establertes a la Instrucció 1/2020:

Expedició de llicències d’enterrament

Matrimonis en risc de mort (article 52 del codi civil)

Inscripcions de naixement en termini peremptori

 

Atès l’exposat i en relació les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, la presencialitat del personal assignat només es podrà exigir en cas que hi hagués alguna actuació declarada essencial en l’apartat 6 de la Instrucció 1/2020 i sempre que estigui justificada per part de l’òrgan que exhorta.

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@salutcat

#Coronavirus

#COVID19

#quedatacasa

Darrera actualització: 20.03.2020 | 08:38