Augmenten les contractacions de dones i joves a Caldes

Dimarts, 26 de febrer de 2019 a les 00:00

L’Observatori del Vallès Oriental mostra que les contractacions del 4T/2018 s’han incrementat en un 13% respecte al 4T/2017 en els col·lectius de dones i de joves fins a 30 anys

Regidora de Desenvolupament Econòmic, Núria Carné

Marjorie Reyes, alumna del curs de Logística

Rafael Guijarro, alumne del curs de Logística

L'anàlisi de dades facilitades per l'Observatori del Vallès Oriental a nivell de contractació laboral del 2018, ens mostra, amb informació relativa al 4t trimestre, que la contractació temporal s'incrementa en gairebé 1 punt, respecte al mateix trimestre del 2017. Del total de 811 contractes registrats durant el 4t trimestre del 2018, el 76,33 % són de caràcter temporal, i d'aquests, més de la meitat són eventuals per circumstàncies de la producció. Dels contractes indefinits, el 62%, son ordinaris per temps indefinit, i els convertits en indefinits s'incrementen en un 13% respecte al mateix període de l'any anterior.

El perfil bàsic de les contractacions del 4t trimestre del 2018, sempre en comparació amb el mateix període de l'exercici anterior, mostra que aquestes s'han incrementat en un 13% en el col·lectiu de dones, i en el col·lectiu de joves fins a 30 anys. Per nivell d'estudis, surten beneficiades les persones amb formació a partir de programes de formació professional i superiors (universitaris i altres estudis post-secundaris). Per tipus d'ocupació, la major part dels contractes s'han realitzat a persones treballadores dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors, amb un increment gairebé del 20% respecte al 2017. El segon grup amb major nombre de contractes, correspon al d'ocupacions elementals, però aquest ha disminuït en un 13% respecte al mateix període de l'any anterior. Altres ocupacions en les que s'han incrementat el nombre de contractes han estat directors i gerents, comptables, administratius i altres empleats d'oficina, i del grup de treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer.

Per grans sectors econòmics, destaca, tot i ser la contractació temporal superior al 64% en tots ells (agricultura, indústria, construcció i serveis), que és en el grup dels serveis on s'observa major temporalitat (79,8%) i en el de la indústria on s'observa major proporcio de contractes indefinits (35,8%).

Els contractes formalitzats segons grandària de l'empresa han estat en primer lloc per micro-empreses, d'entre 1 i 5 treballadors (25,3%) i per empreses entre 101 i 500 treballadors (21,7%).

L’atur baixa en un punt al llarg del 2018

L'any 2018 la taxa d'atur al desembre és d'un 9,84 %, mig punt per sota de la dada d'inici d'any, tot i que al llarg del 2018 l'atur ha estat variable. La tendència dels darrers mesos és d'un lleuger increment, que al gener de 2019 s'ha materialitzat en un total de 848 persones inscrites a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya. La taxa del 2018, es manté sempre per sota de la taxa comarcal.

La formació ocupacional a Caldes

L'any 2019 el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament ha endegat les accions de formació ocupacional subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que enguany es concreten en dos certificats de professionalitat: Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades, de nivel 1, de la família professional administració i gestió, i forma en competències professionals als auxiliars administratius i les auxiliars administratives, i Organització i gestió de magatzems, de nivell 3, de la família professional del comerç i màrqueting, que forma les persones com a tècnics i tècniques de la logística. Ambdues accions, a través d’una formació teòrica i pràctica, acrediten les competències professionals de les persones participants, que obtenen una certificació oficial conforme són competents professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. Amb la formació ocupacional, s'adquireixen els coneixements i les habilitats necessaris per desenvolupar l'ocupació responent a les exigències del mercat laboral.

Per a la impartició de la formació es contracten els serveis professionals de docents qualificats, amb experiència professional i docent per a cadascuna de les especialitats formatives. La formació de caràcter teòric i pràctic es complementa amb pràctiques formatives, per a les quals col·laboren empreses del territori que acullen temporalment els alumnes per aplicar els coneixements adquirits. La finalitat és la d'aconseguir la inserció laboral dels alumnes.

Actualment, l'Ajuntament té homologades 9 especialitats formatives entre certificats de professionalitat i altra formació ocupacional, i en aquests moments s'imparteix per tercer any consecutiu, un curs de la família d'administració i gestió, i per setè any, un curs de la família de la logística. L'import total concedit per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la formació ocupacional, des de l'any 2012, moment en que vam començar a impartir el pimer curs de l'àmbit logístic ha estat de 642.829,50 euros, amb la realització d'un total de 24 accions formatives (àmbit sòciosanitari, logística, administratiu, mecanització i anglès), amb 394 alumnes, la signatura de 189 convenis de col·laboració amb empreses del territori i una inserció laboral del 45,43%.

Enguany s'estan formant 31 persones, amb edats compreses entre els 17 i els 57 anys, amb experiència laboral diversa: cerca de la primera feina, reciclatge de coneixements, canvi d’orientació laboral o bé, una millora de la qualificació en l’àmbit on han treballat durant molt de temps, de les quals el 71% són dónes. La formació finalitzarà al mes de juliol amb el mòdul de pràctiques formatives que es realitzarà en empreses del territori.

Aquest any, dins la programació del curs administratiu s’ha organitzat una sessió amb una exalumna del curs realitzat l'any 2018, la Marjorie, qui ha transmés als actuals participants, la seva experiència al llarg de tot el procés formatiu, i els resultats obtinguts, fruit del seu esforç i de la confiança en ella mateixa. Com usuària del Servei d'Ocupació se la va convidar, valorant el seu esforç personal per participar en tallers de recerca activa de feina, i per formar-se per poder-se inserir al mercat laboral. Paral·lelament al certificat de professionalitat, estudiava català, anglès i tramitava l’homologació dels seus estudis secundaris realitzats a l’Equador. Finalitzats els mòduls teòrics del certificat de professionalitat va realitzar les pràctiques formatives, i l’empresa li va oferir una feina per poder continuar treballant. Actualment el contracte laboral segueix vigent a l’empresa de pràctiques, cursa el nivell C de català i darrerament ha començat el certificat de professionalitat de logística, per complementar el seu itinerari professional.

Aquestes dades han estat facilitades aquest matí en una roda de premsa oferta per la regidora de Desenvolupament Econòmic, Núria Carné i la Cap de Foment Econòmic Olga Peralta, a les Cases dels Mestres, on s’està impartint aquests dies el curs de Logística.

 

 

Darrera actualització: 26.02.2019 | 14:35

Imatges

Imatges del curs