Convocatoria als joves per donar idees sobre el Pla Local de joventut

Divendres, 7 de juliol de 2017 a les 12:13

L’Ajuntament fa dues convocatòries, una a menors i l’altra a majors de 16 anys, per tal de fer un recull d’idees i propostes de solucions a les mancances i situacions plantejades per la diagnosi del Pla Local de Joventut 2017-2020

L’Ajuntament treballa en la fase de propostes del nou Pla Local de Joventut, que ha de definir les polítiques municipals adreçades als joves des d’ara i fins l’any 2020.

Per això, la regidoria de Joventut convoca dues sessions de participació ciutadana, una adreçada als joves menors de 16 anys, que tindrà lloc el 17 de juliol en l’àmbit del Club Jove; i una altra adreçada als joves majors de 16 anys, que tindrà lloc el 19 de juliol a la tarda, a l’Espai Jove El Toc.

Els joves rebran les conclusions de la diagnosi Pla Local de Joventut, on queden reflectits mancances i aspectes a millorar, i podran fer suggeriments i aportar idees que seran estudiades en la fase de propostes del document.

Amb tot plegat, l’Ajuntament estarà en condicions de definir les polítiques en matèria de joventut dels propers 4 anys adaptades a la realitat calderina.

L’Ajuntament ha rebut l’Anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut
Per fer la diagnosi l’Ajuntament ha comptat amb la col•laboració de l’Oficina Jove de la Diputació de Barcelona, qui va encarregar l’estudi a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

Durant l’estudi inicial d’esta de la qüestió s’han recollit dades estadístiques i dades qualitatives basades entrevistes a tècnics i joves i en una enquesta virtual. L’estudi compta amb més de 400 visions que serviran per definir la fase de propostes del Pla.

El document divideix les conclusions en les polítiques i accions existents al municipi respecte l’acompanyament al joves en moments de transició i respecte la participació del jove en la vida sociocultural calderina. Així, analitza com el municipi acompanya al jove en temes com la formació, l’ocupació, la salut, l’habitatge i en com el municipi tracta al jove en temes de participació, oci i cultura i cohesió social.

Algunes conclusions que es desprenen d’aquest primer estudi i que seran estudiades en la fase de propostes són la necessitat de més orientació en la transició escola-treball, millores en la mobilitat i els trasllats, més informació sobre accions per l’ocupació existents, més espais de debat lliure i reflexió sobre hàbits saludables, més presència de la perspectiva jove en les polítiques d’habitatge, més proximitat amb l’administració per fomentar la participació jove, més varietat i periodicitat de l’oferta d’oci i cultura i més recursos per a la mediació de conflictes entre joves o entre joves i altres segments de la població.

Darrera actualització: 11.07.2017 | 09:25