Document del mes de juliol de 2017

Divendres, 14 de juliol de 2017 a les 08:33

Aquest mes de juliol l’Arxiu presenta un pergamí de l’any 1401, del Fons de l’Hospital de Santa Susanna, que recull una donació rebuda per l'Hospital dels Pobres

Aquest document, que deixa constància d’una donació feta a l’Hospital calderí, destaca sobre la resta de pergamins del fons pels escuts que l’encapçalen.

El pergamí està signat pel notari Francesc de Cases l’any 1427 i deixa constància de la donació a l'Hospital que va fer del mercader barceloní Pere Soler de dos censals morts.

Recollit en carta pública pel notari Bernat Nadal el citat Pere Soler va donar un censal mort de 15 lliures l’any 1401 i un altre censal de 500 l’any 1406, amb la condició que els rèdits d'aquest censals fossin emprats en allò que s'especifica al document. Si no es feien servir com ell havia disposat, aquests censals havien de tornar a l'Hospital de La Santa Creu de Barcelona.

Un censal mort era un mecanisme de finançament de particulars i institucions: una persona cedia un capital a una altra a canvi de rebre una pensió anual de manera perpètua, encara que sempre hi havia la possibilitat de redempció mitjançant el pagament de cost del censal.

En aquest cas, Pere Soler tenia uns censals que rendien uns beneficis anuals i va donar el dret de rebre aquests beneficis a l'Hospital.

El document està escrit en català i té dibuixats els emblemes de Barcelona, de Caldes de Montbui i sembla que també els de l'Hospital. L’Arxiu pot mostrar aquest document i conèixer el seu contingut gràcies a les tasques prèvies de restauració i de descripció que se n’han fet.

Font: Arxiu Municipal de Caldes de Montbui
Fons: Ajuntament de Caldes de Montbui

Podeu veure aquests documents originals a l'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui
Tel. 93 865 56 56 - A/e: arxiu@caldesdemontbui.cat

Adreça i horaris:
Administratiu: Pl. de la Font del Lleó, 11. Horaris: dilluns i dimarts de 9 a 14 h; dijous i divendres de 10 h a 14 h.
Històric: Carrer de Santa Teresa, 3-5 (Biblioteca de Caldes). Horaris: dimecres de 10 h a 13 h; dijous de 15.45 h a 19.45 h.

Darrera actualització: 14.07.2017 | 08:40