La detecció d’exemplars o nius de vespa velutina s'ha de comunicar al Cos d'Agents Rurals

Dimecres, 5 de setembre de 2018 a les 12:23

L’Ajuntament informa que cal avisar als Agents Rurals de la Generalitat si es detecta algun exemplar de vespa asiàtica, entre altres recomanacions que trobareu als canals d’informació habituals
 

En primer lloc s’ha de comunicar al Cos d’Agents Rurals (tel 93 561 70 00) on se centralitza tota la informació, dient-ne la ubicació  indicant la localitat, lloc o paratge concret.
En segon lloc, en cas que es detecti algun exemplar, no intenteu capturar-lo. Si és possible, feu una fotografia de l’exemplar o niu i envieu-la per correu electrònic a l'adreça velutinacar@gencat.cat. La persona que detecti un niu ha de mantenir-se a una distància mínima de 5 metres i no acostar-se sense l’equip de protecció adequat. S’ha d’estar especialment atent als porxos dels habitatges i principalment en els de segones residencies que no estan habitades permanentment. També es poden trobar en les casetes dels gossos, xemeneies, balcons, teulades i magatzems. Ocasionalment poden construir el niu en marges de pedra i a nivell del terra. En cap cas s'ha d'intentar destruir els nius ni retirar-los sense l’avís previ als Agents Rurals.

La vespa asiàtica presenta un aspecte més fosc en comparació a les vespes autòctones del nostre país
La varietat nigrithorax, que és la que ha arribat a Catalunya, té el tòrax negre envellutat i segments abdominals de color castany amb una fina franja groga. El quart segment de l’abdomen és quasi en la seva totalitat de color groc-taronja. El cap és negre, la cara groc-ataronjada i les potes castanyes al final. La seva mida oscil·la entre els 17 i 32 mm de llargària.

El comportament de la vespa asiàtica no és agressiu amb les persones 
No acostuma a haver-hi perill a més de 5 metres de distància del niu ni quan s’estan alimentant o bevent aigua i d’altres líquids. De tota manera, s’ha d’evitar entrar en contacte amb aquests insectes. Tot i que i molt rarament hi pot haver un atac, si ens acostem a un niu de forma accidental o volguda, les obreres poden entrar en alerta. Per això s'ha de posar especial atenció en realitzar activitats o actuacions a prop del niu com ara tallar l’herba, fer alguna activitat de tala o poda d’arbres o esporgar la vegetació d’un marge.

La picada de la vespa velutina és similar a la de la vespa autòctona tot i que pot resultar més dolorosa per la mida més gran del fibló. La simptomatologia  més freqüent és dolor local, vermellor i inflamació de la zona de penetració del verí, que desapareix després de diversos dies. En cas de picada s'ha de rentar la zona amb aigua i sabó i aplicar gel o aigua freda. En els primers moments també es pot intentar desnaturalitzar els components del verí usant calor a la picada, com es pot fer amb la picada d’altres vespes. Només en el cas de  persones al·lèrgiques, poden aparèixer símptomes generals com picor a tot el cos, pujada de la temperatura corporal, baixada de la tensió arterial, problemes respiratoris, problemes cardiovasculars i d’altres símptomes greus. En cas de picades múltiples la inoculació del verí també pot provocar aquests símptomes generals greus, que si s'observen, i sense perdre la calma, cal anar el més aviat possible a un centre mèdic o trucar al 061 per rebre el tractament adequat.

Més informació a la web:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/actuacions/gestio_fauna_invasora/vespa_asiatica/

Darrera actualització: 07.09.2018 | 13:53