L’any 2017 Caldes ha reciclat el 49% de les deixalles

Dimarts, 17 d'abril de 2018 a les 14:50

Caldes aconsegueix el percentatge més alt de recollida selectiva de la seva història amb un 49%, tot i així, queda feina a fer per arribar al 60% l’any 2020, segons el PROGREMIC de la Generalitat

L’increment en l’hàbit de separar fraccions i disminuir rebuig ha anat en evolució ascendent des de l’any 2000 fins a l’actualitat. Cada habitant ha passat d’enviar 459 kg a l’any a l’abocador a enviar-ne 262,2 kg.

Tot i aconseguir el percentatge més alt de recollida selectiva en la història del municipi, s’ha de tenir en compte que més de la meitat dels residus, un 51%, encara van a parar a l’abocador. L’objectiu és aconseguir arribar a un percentatge de recollida d’un 60% en els propers anys, atès el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013/2020 (PROGREMIC) de l’Agència de Residus de Catalunya, Generalitat de Catalunya.

Evolució ascendent de les fraccions més habituals entre l’any 2000 i 2017:

kg/ hab. /any 2001 2017
Fracció orgànica 52.5 85.2
Fracció paper i cartró 18.6 25.9
Fracció vidre 12.9 19.5
Fracció envasos 5.0 23.2

Per aconseguir la fita d’arribar a un 60% en la recollida selectiva, la regidoria d’Espais Públics i Sostenibilitat ja fa un temps que promou accions per la millora del servei. A banda de la recollida als iglús dels carrers i el servei porta a porta als comerços i equipaments municipals, al febrer del 2017 es va millorar el sistema de recollida de residus al nucli antic i es va augmentar un dia la recollida porta a porta de la fracció orgànica a les urbanitzacions, passant de 3 a 4 dies.

Mesures com la bonificació del 20% en la taxa de deixalles, per altra banda, compensa a la gent que fa correctament la recollida selectiva, alhora que incentiva als indecisos a col·laborar-hi.

Les persones que es volen acollir a aquesta bonificació han de presentar una instància a l’Ajuntament entre el dia 1 de gener i 31 de març. A partir d’aquí, cal que acreditin haver anat com a mínim una vegada a la deixalleria i es comprova que fan correctament la recollida selectiva de deixalles.

Recordatori de normes i sancions

Recordar que per la recollida de residus grans com mobles, electrodomèstics i trastos, cal trucar al telèfon de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, 93 865 56 56, perquè l’adreça de l’usuari entri en el recorregut de la brigada municipal.

Deixar residus voluminosos sense activar el servei, obstaculitzar el pas o embrutar la via pública, es sanciona amb multes entre 100 i 300 €.

No col·locar cada fracció de residus al seu contenidor, també és una infracció a l’ordenança que es pot sancionar amb el mateix import.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 08:43