L’Educaentorn implica als agents educatius locals

Divendres, 23 de març de 2018 a les 11:00

L’Ajuntament organitza una sessió de l’Educaentorn adreçada a la comunitat educativa local per implicar-la en aquesta eina de presentació de recursos educatius de Caldes de Montbui

Roser Guiteras, regidora d'Educació i Formació Permanent

La construcció de la plataforma de recursos educatius locals Educaentorn avança. Ahir es va fer una sessió de presentació del projecte, que penja del Projecte Educatiu de Caldes (PEC), adreçada a la comunitat educativa.

Hi van assistir sis persones d’escoles d’ensenyament reglat i no reglat de la vila que van entrar en contacte amb la plataforma i que es van endur les fitxes que podran omplir per afegir els seus serveis educatius al portal.

A més, els assistents van treballar en la definició de diferents  conceptes essencials per entendre com s’endreça la informació que rebrà la ciutadania sobre l’oferta educativa local vista des de tots els àmbits i des de tots els moments vitals.

L’Ajuntament vol implicar encara més centres i agents educatius en el projecte, pel que estudiarà com incentivar la participació al llarg dels propers mesos.

 

Educaentorn, plataforma virtual

L’Educaentorn és una plataforma virtual (http://educaentorn.diba.cat/) que ofereix la Diputació de Barcelona i al qual el municipi s’ha adherit en el marc del Projecte Educatiu de Caldes de Montbui (PEC).

Aquest projecte és una de les accions que es desprenen de la posada en marxa del PEC, que s’està executant des de la celebració del I Fòrum d’Educació (octubre de 2017).

Aquesta plataforma recull les accions, recursos i serveis educatius que tenen lloc al municipi, liderats des de l’àmbit públic o privat, i que intervenen en l’educació de les persones durant tota la seva trajectòria i des de tots els espais vitals.

El projecte s’ha posat en marxa amb dues sessions de treball amb personal tècnic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que ha servit per establir un esborrany de definició d’allò que entenem com “accions, serveis o recursos educatius”; i amb aquesta sessió adreçada a la comunitat educativa, del 22 de març.

Al llarg dels propers mesos es tancarà la definició de l’Educaentorn calderí i es començarà a elaborar la llista de recursos educatius que s’ofereixen a la ciutadania.

Tots els recursos seran traslladats a aquesta plataforma, que s’activarà, segons les previsions, el proper setembre.

Què és un recurs educatiu?

El primer gran repte del projecte Educaentorn és establir que és un recurs educatiu. L’objectiu és encabir tots els espais que des del municipi s’ofereixen a la ciutadania per créixer, formar-se, educar i ser educat. Un cop feta la definició començarà la feina d’introduir a la plataforma tots els recursos que encabeix, de manera que qualsevol veí o veïna de Caldes, tingui l’edat que tingui, pugui trobar els recursos que se li ofereixen en base a les seves inquietuds.

La primera definició sorgida de les trobades de tècnics municipals és:

Una acció o recurs educatiu és una eina que garanteix el dret universal a l'educació de totes les persones, que contribueix al desenvolupament integral de l'individu i al desenvolupament de la seva llibertat i la seva singularitat al llarg de totes les etapes de la vida, al mateix temps que li permet desenvolupar-se en un entorn i crear un sentit de pertinença a partir d'uns valors compartits que seran la base que li permetran contribuir a la transformació social cap a una societat més justa, integradora, respectuosa, diversa, plural i crítica.

L' entorn és un agent potencialment educatiu en si mateix amb una gran diversitat d'agents que ofereixen accions i recursos que des de diferents àmbits i disciplines ajuden a desenvolupar les competències per a la vida i que cal aprofitar i posar en valor per que cada individu pugui desenvolupar el seu potencial des d'una mirada crítica i transformadora de la realitat.

Amb tot, aquesta definició serà revisada, reflexionada i tancada amb l’ajuda de la comunitat educativa i les entitats, durant les trobades de març i abril.

Darrera actualització: 23.03.2018 | 11:35