Taller sobre sobre anàlisi de problemes

Dimecres, 30 de gener de 2019 a les 00:00

Una quinzena de persones participen a un taller d’eines pràctiques per a l’anàlisi de problemes, presa de decisions i millora continua, impartit per Beatriz Ortigosa a l’Escola d’Adults

El problema vist com a oportunitat, repte, desafiament, millora o canvi. Aquest és el punt de partida del taller per a formadors que divendres impartia la formadora i consultora Beatriz Ortigosa a l’Escola d’Adults El Roure Gros, i on va explicar la sistemàtica de la resolució de problemes, que comença per la definició del problema vist com l’objectiu a aconseguir. Per això sempre ha de ser en positiu. Es tracta de sortir de la zona de confort i promoure un canvi a partir del qual es caminarà cap a l’objectiu.

El primer pas per analitzar un problema és definir la situació a partir de preguntes: què passa o ha passat? Com ha passat o com hem arribat fins aquí? Per què? Qui ha generat aquesta situació? Qui o quines són les persones implicades? On i quan situem el problema? Quin és el cost o què suposa aquesta situació?

El següent pas per analitzar i abordar un problema o situació és fer una pluja de possibles causes que ho provoquen i agrupar-les d’acord amb els diagrames FODA (Fortaleses, Obstacles, Debilitats i Oportunitats) per veure els aspectes positius i negatius que té tota situació, i el MECA (Mantenir, Explotar, Corregir i Afrontar) per a començar a treballar en la resolució (o modificació) del conflicte o situació no desitjada. A partir d’aquí hem de fer confluir les parts dels dos diagrames mitjançant la pregunta COM: com podem mantenir les fortaleses? com podem explotar les oportunitats? com podem corregir les debilitats? i com podem afrontar les amenaces?

Altres tècniques d’anàlisi de problemes que es van treballar al taller són el Mindmup, el Diagrama de Camp de Forces, el diagrama Ishikawa de causa i efecte, o el mètode Bono.

El MindMup (mapa mental) és un diagrama que s’utilitza per representar les paraules, idees, tasques, o altres conceptes lligats a la situació que estem analitzant i que es disposen radialment al voltant d’una paraula clau o d’una idea central.

El Diagrama del Camp de Forces proposa un llistat dels aspectes, anomenats forces, que alenteixen o acceleren la resolució del conflicte o l’assoliment de l’objectiu.

El diagrama de causa i efecte busca la identificació de persones, i equips, materials, mètodes i entorn que van en favor de l’assoliment de l’objectiu.

Finalment, el mètode Bono, es basa en el model de pensament creatiu d’Eduard Bono i proposa un sistema de visualització de diferents punts de vista mitjançant barrets de colors. Hi ha sis barrets de sis colors diferents. El barret blanc, el neutre, defineix la situació a través de dades objectives. El barret groc, descriu la situació a partir dels beneficis que aporta. El barret negre defineix la situació a partir de les coses negatives, les dificultats, la precaució extrema i el judici crític. El barret vermell descriu les emocions i sentiments (intuïció) que provoca la situació que estem analitzant. El barret verd defineix l’impossible a partir de la creativitat i el pensament lateral. I, finalment, el barret blau és l’organitzador i conclusiu a partir de la visió general que li confereix l’observació dels rols representats per cada un dels altres barrets.

A partir de tot aquest anàlisi es confecciona una tabla de solucions amb el corresponent temps d’implantació i la contribució a la resolució del problema de cada una, i es traslladen a una matriu de criteris per tal de visualitzar quines són les accions prioritàries per encaminar la solució que dóna el percentatge de solució de cada acció.

«Si el 80% dels problemes són provocats pel 20% de les causes, el 20% de les solucions resoldran el 80% dels problemes».

Darrera actualització: 31.01.2019 | 09:26

Imatges

Metode Bono dels barrets