Documentació

Documentació generada durant la implementació

- Informe dels resultats de la sessió de priorització dels eixos de treball del PEC 2025 amb el Micro Entorn Innovador (MEI)

- Informe dels resultats de la sessió de priorització de les accions del PEC 2025 amb la MEI

- Resum visual PEC priorització accions i com es desenvoluparan

Documents generats durant l'elaboració

Durant l'elaboració i redacció del Pla Estratègic Horitzó 2025 es van generar els documents següents:

 

- Informe complert dels resultats de l'enquesta realitzada  a la població de 18 i més anys de Caldes de Montbui

- Inofrme complert dels resultats de l'anàlisi de dades secundàries (SIMAN)

- Informe executiu de la diagnosi quantitativa del Pla Estratègic Horitzó 2025

- Informe final de diagnòstic

- Pla Estratègic Horitzó 2025, memòria de resultats i document estratègic

- Pla Estratègic Municipal amb ulls d'infant, recull de propostes consell infants curs 2014/2015

 

 

Darrera actualització: 11.05.2016 | 08:49

Documentació

xls Resum visual PEC priorització accions i com es desenvoluparan
20,5KB
pdf Informe de resultats de la sessió de priorització de les accions amb el Micro Entorn Innovador (MEI)
624,1KB
pdf Informe de resultats de la sessió de priorització dels eixos de treball del PEC 2025 amb el Micro Entorn Innovador (MEI)
625,07KB
pdf Descripció de les propostes ciutadanes del poble que volem
438,22KB
pdf Pla Estratègic Horitzó 2025, memòria de resultats i document estratègic
1MB Aquest document conté tots els resultats del Pla estratègic de Caldes de Montbui, horitzó 2025 (diagnòstic, missió, línies entratègiques i propostes)
pdf Pla Estratègic Municipal amb ulls d'infant, recull propostes Consell Infants curs 14/15
209,18KB
pdf Informe final de diagnòstic. Desembre 2014
2MB Aquest document de 23 pàgines és el diagnòstic definitiu del Pla estretègic de Caldes de Montbui, horitzó 2025. Conté la informació més rellevant produïda fins al moment. La informació que es presenta per cada àmbit temàtic analitzat és la se
pdf Informe executiu de la diagnosi quantitativa. Setembre 2014
3,1MB Aquest document (de 31 pàgines) és un resum de les dades quantitatives més importants obtingudes tant de l'enquesta, com de l'anàlisi de dades secundàries.
pdf Informe complert dels resultats de l'anàlisi de dades secundàries. Setembre 2014
1,2MB En aquest informe (de 43 pàgines), Sistema d'Indicadors Municipal Actualitzat de Neòpolis, es comparen (temporalment i territorialment) 31 indicadors d'àmbit demogràfic, social, territorial i econòmic del municipi de Caldes de Montbui.
pdf Informe complert dels resultats de l'enquesta realitzada a la població de 18 i més anys del municipi. Setembre de 2014
11MB En aquest informe (de 149 pàgines) trobareu l'anàlisi detallat de totes les variables de l'enquesta realitzada als ciutadans majors d'edat de Caldes durant el mes de juliol de 2014. Aquesta enquesta ens proporciona dades primàries de primera mà sobre
Darrera actualització: 11.05.2016 | 08:49