Històric

Elaboració del Pla Estratègic Horitzó 2025. Juny de 2014 - Juny de 2015

El juny de 2014 l'Ajuntament de Caldes de Montbui inicia un procés per a la definició del model de poble que ha de regir el desenvolupament i el creixement del municipi. El procés inclou la definició del poble que tenim, el poble que volem i el full de ruta que preveu les accions a implementar. 

Calendari

MAIG 2016

Roda de premsa retorn ciutadà

Inici projecte Ciutats Amigues de la Gent Gran: s'inclouen aquí totes les accions del Pla relatives a la millora de la qualitat de vida de la gent gran que són: Atenció a la gent gran, Potenciar les polítiques preventives de lluita contra l'exclusió social, Grans, petits i joves, Potenciar el turisme saludable adreçat a la gent gran i convertir Caldes en un referent pel que a a la prestació de serveis assistencials de qualitat, Construcció d'habitatges tutelats per a la gent gran, Viure i conviure

ABRIL 2016

Sessió de la Comissió Interdepartamental (CI) per analitzar els eixos de treball prioritzats per la MEI i detectar quines de les accions dels eixos de treball són susceptibles de ser desplegades de manera col·laborativa i quines no.

Sessió de la MEI per prioritzar les accions susceptibles de ser desplegades de manera col·laborativa

MARÇ 2016

Sessió del Grup Promotor del Pla per preparar les reunions de la CI i del MEI 

FEBRER 2016

Sessió del Micro Entorn Innvovador (MEI) per prioritzar els eixos de treball del Pla Estratègic

GENER 2016

Sessió de treball amb el Grup Promotor del Pla per concretar la fase de desplegament

DESEMBRE DE 2015

Convocatòria ciutadana per sumar-se a construir el poble que volem a través d'un díptic al Casa de la Vila

SETEMBRE DE 2015

Sessió de retorn tècnics: Presentació del Pla Estratègic de Caldes de Montbui. Horitzó 2025
Sessió de retorn polítics: Presentació del Pla Estratègic de Caldes de Montbui. Horitzó 2025
Sessió de retorn ciutadà: Presentació del Pla Estratègic de Caldes de Montbui. Horitzó 2025

FEBRER/ MARÇ DE 2015

Buidatge dels resultats dels tallers participatius de propostes.
Redacció del document estratègic.
Sessió de treball amb el Grup Promotor del Pla per analitzar el document estratègic.

GENER 2015

Taller participatiu de propostes obert a la ciutadania
Taller participatiu de propostes amb tècnics de les diferents àrees municipals

DESEMBRE 2014

Redacció de l'informe final de resum de diagnosi
Presentació del diagnòstic de Pla estratègic de Caldes de Montbui. Horitzó 2025

NOVEMBRE 2014

Buidatge i anàlisi de les opinions i deliberacions fruit dels tallers participatius de diagnòstic
Sessió de treball amb el grup promotor per planificar la fase de propostes i començar a treballar en la definició de la missió i les línies estratègiques

OCTUBRE 2014

Taller participatiu amb representants dels diferents partits polítics de Caldes de Montbui amb o sense representació al Ple municipal
Taller participatiu amb ciutadans a títol individual, agents socials, econòmics i entitats/associacions del municipi.
Taller participatiu amb tècnics i personal de l'ajuntament

SETEMBRE 2014

Sessió de treball amb el Grup Promotor per planificar les tasques que complementaran el diagnòstic quantitatiu
Entrevista grupal a nivell polític per complementar qualitativament les dades obtingudes tant per l'enquesta com per l'anàlisi de dades secundàries
Sessió de treball amb el Grup Promotor per planificar la fase participativa del diagnòsitic
Sessió de treball amb el Grup Promotor Ampliat (amb agents de la societat civil organitzada)
Preparació de les convocatòries dels tallers de diagnòstic
Elaboració del document síntesi per als participants en els tallers de diagòstic (resum breu de totes les dades analitzades).

AGOST 2014

Analisi de les dades de l'enquesta i redacció de l'informe de resultats
Anàlisi de les dades secundàries i redacció de l'informe de resultats
Redacció de l'informe executiu dels resultats de la diagnosi quantitativa del Pla estratègic de Caldes de Montbui. Resum de les dades més rellevants obtingudes a través de l'enquesta i l'anàlisi de dades secundàries.

JULIOL 2014

Sessió de presentació del Pla estratègic a l'equip de govern
Sessió de treball amb el Grup Promotor per planificar el projecte de manera integral
Disseny del logotip del Pla estratègic: Caldes de Montbui Horitzó 2025
Disseny i creació del microsite del Pla
Sessió de presentació del Pla Estratègic als membres de l'oposició
Disseny del qüestionari de l'enquesta i càlcul de la mostra i les quotes mostrals
Elaboració del treball de camp de l'enquesta: el qüestionari tracta temes com el nivell d'estudis, la cohesió social, la seguretat, les xarxes de solidaritat locals dels ciutadans, les situacions de risc d'exclusió social, la convivència, el mercat de treball, els principals problemes del municipi, la situació econòmica dels calderins, la satisfacció d'alguns serveis municipals, les expectatives de futur de Caldes de desenvolupament econòmic, etc. Es van fer 389 enquestes.
Recerca, tractament i recopilació de 31 indicadors sobre el municipi de Caldes procedents de fonts estadístiques de caràcter secundari

 

Darrera actualització: 11.05.2016 | 09:03
Darrera actualització: 11.05.2016 | 09:03