Procés selectiu d'una plaça de Caporal de la Policia Local

Dissabte, 1 de juny de 2019 a les 11:55

Es fa públic que en data 30 d'abril de 2019, mitjançant Decret d'Alcaldia 593/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de Caporal de la Policia Local - Exp.8564/2018.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 2 de juny de 2019 al  dia 21 de juny de 2019, ambdós inclosos. Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

Bases i convocatòria

Sol.licitud per pendre part del procés selectiu

Darrera actualització: 05.06.2019 | 19:46