Procés selectiu d'un/a tècnic/a mitjà/ana de reempresa, desenvolupament local i comerç - Exp.6833/2018

Divendres, 16 de novembre de 2018 a les 15:00

Es fa públic que en data 24 d'octubre de 2018, mitjançant Decret d'Alcaldia 575/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un/a tècnic/a mitjà/ana de reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) - Exp.6833/2018.

Bases i convocatòria

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d'inici del procés selectiu

 

Darrera actualització: 18.12.2018 | 10:03