Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'un/a tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp.7117/2018

Divendres, 16 de novembre de 2018 a les 15:00

Es fa públic que en data 18 d'octubre de 2018, per Decret d'Alcaldia 459/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball d'un/a tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp.7117/2018.

Bases i convocatòria

Esmena bases reguladores

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data inici procés selectiu

Darrera actualització: 12.12.2018 | 13:08