El parc termal de Caldes de Montbui

El parc de Can Rius, el parc termal de Caldes de Montbui

Què volem fer?

Recuperar l’essència del parc de Can Rius, convertint-lo en la porta d’entrada d’un parc termal d’excel·lència.

Informació de context

  • L’aigua termal ha de ser l’element principal i protagonista de tot el parc i ha d'estar a l'abast de tothom; sentir-la, tocar-la, veure-la i banyar-s'hi.
  • La zona de banys termals serà de pagament, ja que caldrà manteniment, personal, control d'aforament i gestió de l'espai. Els equipaments que s'hi instal·laran hauran d'estar integrats al paisatge i l'entorn natural del parc.
  • Es volen mantenir tots els arbres i plantes que actualment existeixen al parc de Can Rius.
  • Es vol complementar l’activitat termal d’aquesta nova zona amb usos socials, culturals i lúdics.
  • No es preveu utilitzar l’espai per fer-hi activitats esportives i de pícnic, i es parteix de la base que l’essència del jardí ha de tenir un caràcter més aviat botànic.
  • En cap cas es planteja la construcció d’habitatges o hotels.

De quina zona estem parlant?

De l’extensió de 37.000 metres quadrats senyalada al mapa, en la qual s’inclou el parc de Can Rius (12.000 m2) i una part de l’espai de reserva balneària del què disposa el poble (25.000m2).

Perquè ho volem fer?

  • Per potenciar i ampliar el parc de Can Rius, transformant-lo en un espai paisatgístic termal integrat a la natura per al gaudi dels calderins i calderines.
  • Per disposar d’un espai termal d’ús lúdic que complementi l'oferta d'aigua termal medicinal i de benestar ja existent.
  • Per potenciar el nostre fet diferencial i poder disposar d’un atractiu únic en termalisme capaç de generar riquesa i benestar.
  • Per convertir el municipi en la referència del termalisme sostenible del Mediterrani.

Com ho volem fer?

Mitjançant un procés de participació ciutadana que tindrà com a objectiu incorporar la vostra opinió en la definició del disseny d’aquest parc termal.

Per a què servirà aquest procés de participació?

Per posar-nos d’acord i dissenyar entre tots les característiques d’aquest parc termal, amb l’objectiu que tothom se’l faci seu, i esdevingui un punt de trobada de referència per al termalisme lúdic, social i cultural, tant per a la gent del poble com per als visitants.

Com s'hi pot participar?

- Assistiu a la sessió informativa el dia 1 de març, a les 19 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. En aquesta sessió s'explicarà la voluntat política del projecte i la metodologia participativa del procés.
- Responeu el qüestionari de debat familar que hem fet arribar a totes les llars del municipi. Una vegada emplenat cal que el dipositeu, abans del dilluns 27 de març de 201 7, a les urnes que trobareu a qualsevol dels següents llocs:

· Ajuntament de Caldes de Montbui, Oficina d'Atenció al Ciutadà
· Museu Thermalia
· Les Cases dels Mestres, Secretaria
· Escola El Farell, Secretaria
· Escola Montbui, Secretaria
· Escola Pia, Secretaria
· Escola El Calderí, Secretaria

- Concurs per presentar propostes d'idees del parc termal de Caldes, en el qual es convida a arquitectes locals, i es fa extensiu al Col•legi d’Arquitectes de Catalunya) d'acord amb les principals característiques recollides durant el procés participatiu

- Participeu al taller de participació que es farà durant el 13 de juny, de 19 a 21.30h, a Les Cases dels Mestres (sales A i B)  en què es presentarà, tenint en compte les opinions recollides en el quadern de debat familiar i en el grup de discussió ciutadà, un primer esborrany de projecte sobre com podria ser aquest parc termal.

El taller servirà per valorar aquesta primera proposta i introduir-hi les millores que es considerin oportunes per redactar el projecte definitiu. Si esteu interessats a participar empleneu la butlleta d’inscripció i la dipositeu, juntament amb el qüestionari, a qualsevol de les urnes que trobareu als llocs especificats anteriorment.

Les set preguntes que haureu de respondre les persones que vulgueu intervenir en aquest procés participatiu seran:

EL MODEL DE PARC TERMAL DE CAN RIUS

En general, i segons la vostra opinió, quines haurien de ser les 3 principals característiques d’aquest espai? O dit d’una altra manera, com us imagineu, a grans trets, aquest parc?

ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES I SOCIALS

Segons el vostre punt de vista, quines coses faríeu perquè aquest parc termal es convertís en un punt de trobada i de relació tant per la gent gran, com pe als infants, les famílies i la gent jove de Caldes? O millor dit, quin tipus d’activitats culturals, educatives, socials i de lleure es podrien fer al nou parc, i quins equipaments o instal•lacions caldria habilitar per fer-ho possible?

ACCESSIBILITAT

Què és allò més important que caldria tenir en compte per garantir un bon accés al parc termal des del poble? I quines són les millors maneres de facilitar el passeig i la mobilitat de la gent per dins d’aquest espai termal?

L'AIGUA I EL PARC

Segons la vostra opinió, de quina manera l'aigua termal hauria de ser present al parc?

LA ZONA DE BANYS TERMALS

Quines característiques hauria de tenir, segons la vostra opinió, aquesta zona de banys termals? Quin tipus de serveis i instal•lacions no hi poden faltar?

SEGURETAT, CIVISME I MANTENIMENT

Quines coses relacionades amb la seguretat i el civisme caldria tenir en compte a l’hora de dissenyar aquest parc termal?

Quines coses caldria tenir en compte per tal de garantir un bon manteniment d’aquest espai, sense que sigui excessivament costós?

EL NOM

Si l’haguéssiu de batejar, quin nom li posaríeu a aquest parc? Com us agradaria que es digués?

Si voleu informació o participar envieu un correu a participacio@caldesdemontbui.cat o truqueu al 93 862 70 24

Amb el suport de la Diputació de Barcelona 


Darrera actualització: 14.06.2017 | 12:34
Darrera actualització: 14.06.2017 | 12:34