El Projecte Educatiu a partir del I Fòrum d'Educació

El I Fòrum d’Educació ha prioritzat les accions que Caldes de Montbui portarà a terme en atenció als valors de l’educació i per fer de la vila un lloc millor.

Per fer-ho, s'han creat grups de treball ciutadà permanents en aquests 4 grans àmbits:

  • Escola 
  • Fora Escola 
  • Transició Escola – Treball i Formació Permanent 
  • Poble educador

En aquest moment el pla de treball del PEC s'organitza a partir dels grups de treball permanent i de les sessions plenàries. La informació dels dos tipus de sessions es publicaran a l'agenda d'activitats de la web municipal.

Consulteu el treball realitzat del Projecte educatiu de Caldes fins el I Fòrum d'Educació de Caldes en aquest enllaç

Si voleu participar en la posada en marxa de les accions prioritzades: pec @caldesdemontbui.cat  o 93 862 70 24