Consulta l'acta de resultats del procés selectiu d'una borsa de treball de professor/a d'adults

Dilluns, 11 de juny de 2018 a les 11:25

Ja podeu consultar l'acta del resultats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a d'adults.

Recordeu que cal presentar al departament de Recursos Humans, en el termini de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de l'exposició de l'acta final al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el DNI original, els documents originals dels requisits exigits i mèrits al·legats, així com un certificat mèdic oficial conforme sou aptes per desenvolupar el lloc de treball concret (cal que el certificat especifiqui explícitament el lloc de treball).

Acta final procés selectiu Professor/a d'adults

Darrera actualització: 11.06.2018 | 11:18