Casal d'Estiu 2019

El proper 25 de juny s'inicia una nova edició del Casal Municipal d'Estiu a Caldes de Montbui per a alumnes de P3 fins a sisè de Primària. Aquesta activitat acull un total de 250 infants que s'ubicaran a la zona esportiva municipal Les Cremades, a pati de l'Escola el Farell i a la piscina municipal.

Dates

Del 25 de juny al 26 de juliol de 2019

Hi poden participar alumnes des de P3 a 6è de primària

Serveis

 • De 9 a 13.30 h (opció de cangur pel servei d’acollida de 8 a 9h).

 • Servei de menjador de 13 a 15 h (opcional).

 • Sortides i excursions locals i als afores de Caldes.

 • Activitats aquàtiques, tallers, música, danses.

 • Instal·lacions de l’Escola el Farell (patis i menjador).

 • Equipaments esportius municipals de la zona de les Cremades.

Preus

Casal de 9 a 13.30h: 130,00€ per infant (no fraccionable).

Servei d’acollida de 8 a 9h: 33,00€ per infant (preu no fraccionable).

En tots dos casos serà aplicable un descompte del 25% per a les famílies nombroses o monoparentals.(caldrà presentar el carnet acreditatiu que estigui en vigor.)

Menjador

OPCIÓ 1: 175,00€ tot el casal d'estiu, des del 25/06 fins el 26/07

OPCIÓ 2: import fixe per setmanes caldrà formalitzar-lo abans d’iniciar el Casal.

OPCIÓ 3: 7,00€ per dia i nen/a, venda directa i diària durant el Casal

No es farà cap descompte en aquest servei.

Cal adjuntar

Full d’inscripció degudament emplenat i signat.

Fotocòpia del carnet de família nombrosa/monoparental vigent si s’escau.

Tan bon punt l'infant obtingui plaça es demanarà

Fotocòpia de la TSI

Fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.


PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ

Qui podrà participar en el sorteig?

- Alumnes que visquin a Caldes de Montbui

- Totes les sol·licituds que no compleixin aquest requisit quedaran excloses del procés de sorteig i passaran a la llista d’espera automàticament.

Què caldrà tenir per participar en el cas que hi hagi sorteig?

Cada inscripció disposarà d’una numeració del registre d’entrada que li donarà un ordre en cas de sorteig.

FASES DE LA INSCRIPCIÓ

Fase 1 · Del 23 al 30 d’abril de 2019

PRESENCIAL: podeu fer la inscripció de manera presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania en els següents horaris:

 • De dilluns a divendres, de 8 a 14 h i de 16 a 19.30 h

 • Els dissabtes de 10 a 13h

VIRTUAL: podeu fer la inscripció virtual a través del tràmit Sol·licitud General, adjuntant el formulari que teniu adjunt en aquesta pàgina. 

Fase 2 · Del 2 al 8 de maig de 2019

Es procedirà a comprovar que la documentació sigui correcte. Una vegada s’hagin revisat i comptat el nombre de números entregats s’optarà per:

 1. Tancar la llista si el nombre de nens inscrits és inferior o igual a 250 places,i procedir a donar per vàlides les inscripcions rebudes. (S'informarà als inscrits per correu electrònic i al web municial a partir del 9 de maig de 2019).

 1. Passar a la fase 3 si el nombre és superior a 250 places sol·licitades.

Fase 3 dijous 9 de maig

A les 12h a la sala de plens de l’Ajuntament Caldes de Montbui es farà el sorteig del número a partir del qual s’iniciarà la cobertura de places fins a cobrir les 250.

Divendres 10 de maig

Es publicarà la llista de números que queden automàticament inscrits. També la llista de números que quedaran en llista d’espera. En aquesta s’incorporaran en darrer lloc les sol·licituds que no compleixin amb els requisits per optar a sorteig.

La llista d’espera s’activarà en el moment que es donin de baixa alguna de les sol·licituds admeses.


 

Cal aportar:

 • Formulari d'inscripció

 • Títol de família monoparental / nombrosa

  Per optar al descompte del 25% sobre la quota del Casal d'Estiu cal presentar el títol vigent.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d’Atenció a la Ciutadania en els següents horaris: • De dilluns a divendres, de 8 a 14 h i de 16 a 19.30 h • Els dissabtes de 10 a 13h

Regidoria d'Esports. Plaça de la Font del Lleó, 11 - 3a planta - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 862 70 24
Correu electrònic: esports@caldesdemontbui.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 15.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 09.05.2019 | 09:22