El 15 de febrer acaba el termini per presentar la justificació de subvenció per a les activitats anuals de les entitats

Dijous, 10 de gener de 2019 a les 11:25

El termini per justificar la subvenció per a les activitats anuals de les entitats locals d’àmbit cultural, esportiu, juvenil, educatiu i de participació ciutadana  finalitza el dia 15 de febrer.

Les entitats locals dàmbit cultural, esportiu, juvenil, educatiu i de participació ciutadana  que van sol·licitar la subvenció per a les activitats anuals en l’àmbit de cultura, joventut, esport, educació i participació ciutadana, tenen temps fins el dia 15 de febrer per presentar la justificació.

Presentació del document de justificació:

Hi ha un document únic de justificació per a totes les entitats.

Us recordem que a partir de l’octubre de 2018 totes les associacions que hagin de realitzar algun tràmit amb l’administració (ja sigui amb l’Ajuntament, amb la Generalitat o amb l’Estat) hauran de disposar d’un certificat digital per tal de fer-lo telemàticament.

Per realitzar el tràmit telemàticament amb el certificat digital cal que ajunteu el document de justificació i tota la documentació requerida a una sol·licitud general de l’Ajuntament: https://seu.caldesdemontbui.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=5&idnct=152&x=9VIkz026fIFuV18ztHNBIA

Al document de justificació caldrà que adjunteu la documentació requerida següent:

Les factures, tiquets i una relació resum de totes les despeses, el balanç econòmic de l’entitat, la memòria descriptiva de les activitats subvencionades indicant el cost de cadascuna d’elles i els certificats conforme l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social*.

*Els certificats d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social tenen un període de validesa, comproveu-lo si els heu sol·licitat darrerament, ja que pot ser no caldrà que torneu a fer el tràmit de sol·licitud.

Per accedir a més informació i al document únic de justificació: http://www.caldesdemontbui.cat/serveis-i-tramits/tramits/subvencions-i-ajuts-a-entitats-locals.html

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el vostre tècnic de referència o bé amb el Punt de voluntariat i entitats a participacio@caldesdemontbui.cat, tel. 93 862 70 24.

 

Darrera actualització: 10.01.2019 | 11:27