Subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial

Dilluns, 6 de juny de 2016 a les 10:25

L’Ajuntament informa que es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial. Termini: fins el 30 de setembre. Informeu-vos a l’Oficina d’Habitatge al 93 865 55 99

L’Ajuntament informa que el 20 de maig de 2016 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució GAH/1320/2016 mitjançant la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016.

L'objecte d'aquestes bases reguladores és establir quines són les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació edificatòria, són susceptibles de rebre subvencions, i establir les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat.

Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. En el cas previst a l'article 19.2.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, també podran ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels habitatges.

El termini de presentació de sol•licituds és el següent:

• Per a les sol•licituds de subvenció subjectes a concurrència pública competitiva per a actuacions descrites a la base 10.1, el termini de presentació s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de juny de 2016.
• Per a les sol•licituds de subvenció subjectes a concurrència publica no competitiva per a actuacions descrites a la base 10.2, el termini de presentació s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de setembre de 2016.

Consulteu les bases i les actuacions subvencionables a aquí 

Més informació:
Oficina d’Habitatge
Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11
Telèfon: 93 865 55 99
Horari: dilluns, dimecres i dijous de 9 h a 14 h; i els dijous de 16.30 a 18 h (excepte els mesos de juliol, agost i setembre)
Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

Darrera actualització: 06.06.2016 | 10:29