Protecció de Dades

 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

 • L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.

 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.

 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

 • Drets d'imatge 

  A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

  • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.

  • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.

  • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible

   

  Darrera actualització: 07.01.2019 | 12:18
  Darrera actualització: 07.01.2019 | 12:18