Informe d'integració social

Aquest tràmit permet sol·licitar un informe que es pot adjuntar en el marc d'un procediment de renovació d'autorització de residència temporal (no lucrativa; per reagrupament familiar; treball per compte d’altri; treball per compte propi).

Quin cost té:

Taxa: 16,27 €

Quan es dóna resposta:

La Generalitat de Catalunya enviarà l'informe a la persona interessada en el termini màxim de trenta dies des de la seva sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Per a sol·licitar l'informe, no cal complir cap requisit concret.
Cal tenir en compte que és un document específic a presentar en el marc de la renovació d'autorització de residència temporal (no lucrativa; per reagrupament familiar; treball per compte d'altri; treball per compte propi).

Cal aportar:

  • 1. Dades identificatives de la persona interessada (original o fotocòpia del passaport i original i fotocòpia del NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • 2. Imprès de sol·licitud oficial de la Generalitat de Catalunya (INF03) emplenat, signat per la persona estrangera i per duplicat.
  • 3. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de l’esforç d’integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals i estatutaris de Catalunya.
  • 4. Qualsevol altra documentació que, al criteri de la persona sol·licitant, sigui determinant de la seva integració social en els termes que indiquen els articles 51, 61, 71, i 109 del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Plaça de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Àngels Oliveras
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 29.01.2016 | 13:11