El perfil del contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació. La Plataforma de Serveis de Contractació Pública, promoguda pel Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, acull la informació corresponent al perfil de contractant de l'Ajuntament, tal com preveu el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel R.D.L 3/2011, de 14 de novembre.

 

Accediu al Perfil del contractant cliqueu aquí

Accediu a Contractes formalitzats, majors i menors cliqueu aquí

Contactes

Departament de Contractació i Compres
Antoni Campelo campelora@caldesdemontbui.cat  per tots els contractes excepte pels d'obres

Àrea de Serveis Territorials:
Vicenç Conejos  conejosv@caldesdemontbui.cat pels contractes d'obres

Darrera actualització: 19.02.2018 | 14:27
Darrera actualització: 19.02.2018 | 14:27