Treballa a l'Ajuntament

En aquesta pàgina trobareu informació relativa als processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. També podeu consultar la informació sobre els Empleats públics al Portal deTransparència. 

 • Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical - Exp.7076/2018 16 de novembre de 2018

  Es fa públic que en data 16 d'octubre de 2018, per Decret d'Alcaldia 542/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018.

 • Consulta l'acta de constitució del tribunal, de data 13/11/2018, del procés selectiu de la borsa d'agents de la Policia Local, exp. 4452/2018 15 de novembre de 2018

  Consulta l'acta de constitució del tribunal, de data 13/11/2018, del procés selectiu de la borsa d'agents de la Policia Local, exp. 4452/2018

 • Consulta les esmenes i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una borsa d'agents de la Policia Local. Exp. 4452/2018 5 de novembre de 2018

  Ja podeu consultat el  Decret 629_2018 relatiu a l'esmena i la llista definitiva del procés selectiu d'una borsa d'agents de la Policia Local. Exp. 4452/2018

 • Ja pot consultar l'acta de constitució del tribunal del procés selectiu de la borsa d'agents de la Policia Local, exp. 4452/2018 24 d'octubre de 2018

  Ja pot consultar l'acta de constitució del tribunal del procés selectiu de la borsa d'agents de la Policia Local, exp. 4452/2018

 • Consulta la llista d'admesos/es i exclosos/es i la data d'inici d'una borsa d'agents de la Policia Local. Exp. 4452/2018 3 d'octubre de 2018

  Ja pots consultar la  llista d'admesos/es i exclosos/es , composició del tribunal i data d'inici del procés selectiu d’una borsa d'agents de la Policia Local de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

  El termini per presentar la documentació a esmenar és del 4 d'octubre de 2018 al 19 d'octubre de 2018 (ambdós inclosos).

   

 • Procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va - Exp.5193/2018 - FINALITZAT 14 de setembre de 2018

  Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d'agost de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la selecció d'una plaça d'administratiu/va per cobrir de forma interina fins la cobertura definitiva de la plaça mitjançant convocatòria pública.

 • S’obre el procés de selecció per a la contractació temporal de dos/dues recepcionistes per el Servei Públic de Banys Termals de l'empresa de Gestió Municipal de Serveis, SA (Serveis Municipals) de Caldes de Montbui 31 d'agost de 2018

  El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu per a la contractació temporal de dos/dues recepcionistes per el Servei Públic de Banys Termals de l'empresa de Gestió Municipa de Serveis, SA (Serveis Municipals) de Caldes de Montbui, és del 31 d'agost de 2018 al 17 de setembre, ambdós inclosos.

  Podeu presentar les sol·licituds a les oficines de Gestió Municipal de Serveis SA, al carrer Girona, 1 de Caldes de Montbui, en horari de 9 a les 14 hores, i per correu electrònic a l’adreça info@gmssa.cat.

 • Procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018. FINALITZAT 8 d'agost de 2018

  Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de personal subaltern, funcionari interí, de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

 • Procés selectiu d'un/a auxiliar tècnic informàtic Exp.5672/2018 - FINALITZAT 24 de juliol de 2018

  Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la selecció d'un/a auxiliar tècnic informàtic per un termini de 6 mesos.

 • Procés selectiu d'una borsa de treball de mestre/a d'educació infantil i professor/a de música de cant i de guitarra Exp.4026/2018 - FINALITZAT 23 de juliol de 2018

  Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball de les categories següents:

  - Mestre/a d'educació infantil

  - Professor/a de música en les especialitats de cant i de guitarra

 • Procés selectiu d'un operari/ària de la brigada de parcs, jardins i zones verdes - Exp. 240/2018. FINALITZAT 23 de juliol de 2018

  Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juny de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de personal d'oficis, per adscriure a un lloc de treball d'operari/ària de la brigada de parcs, jardins i zones verdes amb caràcter laboral fix.

 • Procés selectiu d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local - Exp.4452/2018 16 de juliol de 2018

  Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local exp. 4452/2018, per dur a terme les substitucions del personal per baixes o qualsevol altra incidència que es pugui donar.