Informació sobre el coronavirus i recomanacions emeses en relació amb les residències de Catalunya

Dimarts, 10 de març de 2020 a les 14:37

Els Departaments de Salut i Treball, Afers Socials i famílies recomanen no visitar les residències de Catalunya si es té febre o s’ha estat en zones de risc per coronavirus. Consulteu les recomanacions a http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383758

 

Els departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies recomanen que qualsevol persona que tingui febre o símptomes respiratoris i hagin viatjat a zones de risc per coronavirus no visiti les residències de Catalunya. També es recomana regular el nombre de visites dels familiars i, en cas de fer-ho, rentar-se les mans a l'entrada i a la sortida als lavabos reservats per a les visites.

Es recomana als usuaris de centres de dia que presentin símptomes respiratoris que no hi vagin. Als professionals d'aquests centres, se'ls aconsella extremar les mesures preventives.

Trobareu informació sobre el procediment que se segueix a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383758

Cal recordar les mesures preventives d'higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de malalties respiratòries:

  • Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques,especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.

  • Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda.

  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

  • Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament.

  • No s'han de prendre precaucions especials amb els animals a l'Estat, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.

En cas de qualsevol dubte, cal trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/

Cal seguir les recomanacions del Departament de Salut que es troben en el web Canal Salut.

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@consumcat

@salutcat

#Coronavirus

Darrera actualització: 10.03.2020 | 14:38