Perfil del Contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb la nova  Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic  (LCSP) i que va entrar en vigor amb caràcter general el 9 de març de 2018, l’Ajuntament introdueix aquesta secció que agrupa la informació relativa a la contractació pública.

Per una banda l'Ajuntament de Caldes de Montbui està adherit a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, promoguda pel Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, i recull en el Perfil del Contractant la informació relativa als contractes licitat i adjudicats de l'Ajuntament. Per altra banda la contractació menor es recull al Portal de Transparència i s'actualitza trimestralment.

 

Contactes

Departament de Contractació i Compres
Antoni Campelo campelora@caldesdemontbui.cat  per tots els contractes excepte pels d'obres

Àrea de Serveis Territorials:
Vicenç Conejos  conejosv@caldesdemontbui.cat pels contractes d'obres

Darrera actualització: 05.06.2018 | 10:14
Darrera actualització: 05.06.2018 | 10:14