Tràmits

Telèfon
Certificat de qualificació urbanística
Certificats i informes d'urbanisme
Certificats i volants de Padró
Cessió anual de sales del Centre Cívic i Cultural
Cessió de bústies per a entitats al Centre Cívic i Cultural 93 865 56 56
Cessió de les sales A i B de Les Cases dels Mestres
Cessió de sales de l'Espai d'Entitats de Les Cases dels Mestres 93 865 56 56
Cessió de sales de l'Espai de Can Rius 93 865 56 56
Cessió puntual de sales del Centre Cívic i Cultural
Cita amb càrrec electe
Cita amb un/a tècnic/a municipal
Cita per a la renovació o primera expedició del DNI
Col·locació de gravats, làpides i altres elements al nínxol
Compra d'entrades i abonaments (tràmit dinàmic)
Compulsa de documents
Comunicació d'animals perduts, abandonats o morts a la via pública
Comunicació de baixa d'una activitat econòmica
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Comunicació de desperfectes a la via pública, avaries de clavegueram i fuites d'aigües
Comunicació de primera ocupació i retorn d'avals
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
Comunicació prèvia d'inici d'obres
Comunicació prèvia d'obertura
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient.
Darrera actualització: 09.04.2019 | 13:51
Darrera actualització: 09.04.2019 | 13:51