Treballa a l'Ajuntament

En aquesta pàgina trobareu informació relativa als processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. També podeu consultar la informació sobre els Empleats públics al Portal deTransparència. 

 • Procés selectiu d'una plaça de Caporal de la Policia Local 1 de juny de 2019

  Es fa públic que en data 30 d'abril de 2019, mitjançant Decret d'Alcaldia 593/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de Caporal de la Policia Local - Exp.8564/2018.

  El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 2 de juny de 2019 al  dia 21 de juny de 2019, ambdós inclosos. Cal omplir la  sol·licitud específica  per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

  Bases i convocatòria

  Sol.licitud per pendre part del procés selectiu

 • Procés selectiu d'una plaça de Cap del Servei de Brigades 1 de juny de 2019

  Es fa públic que en data 12 d'abril de 2019, mitjançant Decret d'Alcaldia 514/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de Cap del Servei de Brigades - Exp.7088/2018.

  El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 1 de juny de 2019 al  dia 20 de juny de 2019, ambdós inclosos. Cal omplir la  sol·licitud específica  per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

  Bases i convocatòria

  Sol.licitud per pendre part del procés selectiu

 • Procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a de Comunicació 23 de maig de 2019

  Es fa públic que en data 14 de maig de 2019, per Decret d'Alcaldia 698/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de Comunicació, mitjançant el sistema de concurs, - Exp.7468/2019.

  El termini de presentació de sol·licituds per pendre part en el procés selectiu és des del dia 24 de maig al dia 12 de juny de 2019, ambdós inclosos. Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general adjuntant la sol·licitud específica, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

  Bases i convocatòria

  Sol.licitud per prendre part del procés selectiu

 • Consulta el decret 623/2019 relatiu a la llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de les proves del procés selectiu d'un oficial de la brigada de SSGG i d'un oficial de PJ i ZV, expedient 7948/2018 7 de maig de 2019

  Ja podeu consutar el decret 623/2019 relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data de les proves del procés selectiu d'un oficial de la brigada de Serveis Generals i d'un oficial de la Brigada de Parcs, Jardins i Zones Verdes, expedient 7948/2018

 • Procés selectiu d'una plaça de Cap d'Àrea d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 17 d'abril de 2019

  Es fa públic que en data 12 d'abril de 2019, per Decret d'Alcaldia 521/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'una plaça de Cap d'Àrea d'Alcaldia i Comunicació, mitjançant el sistema de concurs, - Exp.7451/2019.

  El termini per la presentació de sol·licituds és des del dia 18 d'abril de 2019 i fins al dia 7 de maig de 2019, ambdós inclosos.

   

 • Procés selectiu d''un oficial de la Brigada de Serveis Generals i un oficial de la Brigada de Parcs, Jardins i Zones Verdes, exp. 7948/2018 5 de març de 2019

  Procés selectiu d''un oficial de la Brigada de Serveis Generals i un oficial de la Brigada de Parcs, Jardins i Zones Verdes, exp. 7948/2018

 • Consulta l'acta final amb la revisió de la puntuació del procés selectiu per constituir una borsa de professors de música, esp. llenguatge musical, exp. 7076/2018 1 de març de 2019

  Consulta l'acta final amb la revisió de la puntuació del procés selectiu per constituir una borsa de prof. de música, esp. llenguatge musical, exp. 7076/2018

 • Consulta l'acta amb el resultat final del procés selectiu d'una plaça de tècnic de AODL, exp. 6833/2018 26 de febrer de 2019

  Ja podeu consultar l'acta final del procés selectiu d'un/a tècnic AODL, expedient 6833/2018

   

 • Consulta l'acta amb el resultat del psicotècnic i amb la data de l'entrevista del procés selectiu d'un/a tècnic/a mitjà de Reempresa, exp. 6833/2018 15 de febrer de 2019

  Consulta l'acta amb el resultat del psicotècnic i amb la data de l'entrevista del procés selectiu d'un/a tècnic/a mitjà de Reempresa, exp. 6833/2018.

 • Consulta l'acta amb el resultat final del procés selectiu d'una plaça de tècnic de Joventut, exp. 7117/2018 1 de febrer de 2019

  Consulta l'acta amb el resultat final del procés selectiu d'una plaça de tècnic de Joventut, exp. 7117/2018

  RECORDEU QUE S'HA PORTAR LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL, SEGONS CONSTA A LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU, EN EL TERMINI DE 20 DIES NATURALS A PARTIR DE LA DATA DE PUBLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ DEFINITIVA. TERMINI DEL 31/01/2019 AL 19/02/2019, AMBDÓS INCLOSOS.

   

 • Consulta el resultat de la prova pràctica i la data de la prova psicotècnica d'una plaça de tècnic mitjà de reempresa, exp. 6833/2018 30 de gener de 2019

  Consulta el resultat de la prova pràctica i la data de la prova psicotècnica d'una plaça de tècnic mitjà de reempresa, exp. 6833/2018

 • Consulta l'acta del resultat de la fase concurs i puntuació definitiva de la borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical, exp. 7076/2018. 24 de gener de 2019

  RECORDEU QUE S'HA PORTAR LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL I EL CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL, SEGONS CONSTA A LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU, EL TERMINI DE 20 DIES NATURALS A PARTIR DE LA DATA DE PUBLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ DEFINITIVA. TERMINI DEL 25/01/2019 AL 13/02/2019, AMBDÓS INCLOSOS. 

  Consulta l'acta del resultat de la fase concurs i puntuació definitiva de la borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical, exp. 7076/2018.

 • Consulta les esmenes i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç, exp. 6833/2018 15 de gener de 2019

  Decret d'esmena i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç, exp. 6833/2018

 • Ja podeu consultar el decret d'esmena de la llista d'admesos i exclosos al procés selectiu d'una borsa de professors de música, especialitat llenguatge musical, exp. 7076/2018 14 de gener de 2019

  Ja podeu el decret d'esmena de la llista d'admesos i exclosos al procés selectiu d'una borsa de professors de música, especialitat llenguatge musical, exp. 7076/2018

 • Consulta les esmenes i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una borsa de tècnic/a de joventut. Exp. 7117/2018 7 de gener de 2019

  Ja pots consultar les esmenes i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es , del procés selectiu d’una borsa de tècnic/a de joventut de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

 • Convocatòria per promoció interna d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, cap de govern obert i transparència - Exp.6994/2018 3 de gener de 2019

  Es fa públic que en data 26 de novembre de 2018, mitjançant Decret d'Alcaldia 728/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per promoció interna de la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un/a tècnic/a mitjà/ana, cap de govern obert i transparència - Exp.6994/2018.

  El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 2 de gener de 2019 al  dia 29 de gener de 2019, ambdós inclosos. Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

  Bases i convocatòria

  Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

  Decret esmena bases i convocatòria

  Decret llista admesos i exclosos

 • Consulta l'acta del resultat final del procés selectiu de 3 operaris/àries i 1 oficial, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19 de desembre de 2018

  Ja pots consultar l'acta de constitució i l'acta final del procés selectiu de 3 operaris/àries i 1 oficial, del Programa Treball als Barris 2018.

 • Consulta la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i la data d'inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música en l'especialitat de llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18 de desembre de 2018

  Ja pots consultar la  llista provisional d'admesos/es i exclosos/es , composició del tribunal i data d'inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música en l'especialitat de llenguatge musical. Exp-7076/2018

  El termini per presentar la documentació a esmenar és del 19 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019 (ambdós inclosos)

 • Consulta la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i la data d'inici del procés selectiu d'un/a tècnic/a de reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL). Exp. 6833/2018 18 de desembre de 2018

  Ja pots consultar la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es , composició del tribunal i data d'inici del procés selectiu d'un/a tècnic/a de reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Exp-6833/2018

  El termini per presentar la documentació a esmenar és del 19 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019 (ambdós inclosos)

 • Consulta l'acta dels resultats dels exercicis 3,4 i 5 del procés selectiu d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, exp. 4452/2018 13 de desembre de 2018

  Ja podeu consultar l'acta amb el resultat dels exercicis 3, 4 i 5 del procés selectiu d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, exp. 4452/2018

 • Consulta la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es i la data d'inici del procés selectiu d'una borsa de tècnic/a de joventut. Exp. 7117/2018 11 de desembre de 2018

  Ja pots consultar la  llista provisional d'admesos/es i exclosos/es , composició del tribunal i data d'inici del procés selectiu d’una borsa de tècnic/a de joventut de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

  El termini per presentar la documentació a esmenar és del 12 de desembre de 2018 al 27 de desembre de 2018 (ambdós inclosos).

 • Consulta l'acta del resultat del primer exercici i la data de les següents proves del procés selectiu d'una borsa d'agents de la Policia Local - Exp 4452/2018 20 de novembre de 2018

  Ja podeu consultar l'acta del resultat del primer exercici i la data de les següents proves del procés selectiu d'una borsa d'agents de la Policia Local _ Exp. 4452/2018

 • Procés selectiu d'un/a tècnic/a mitjà/ana de reempresa, desenvolupament local i comerç - Exp.6833/2018 16 de novembre de 2018

  Es fa públic que en data 24 d'octubre de 2018, mitjançant Decret d'Alcaldia 575/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un/a tècnic/a mitjà/ana de reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) - Exp.6833/2018.

 • Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'un/a tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp.7117/2018 16 de novembre de 2018

  Es fa públic que en data 18 d'octubre de 2018, per Decret d'Alcaldia 459/2018 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la constitució, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball d'un/a tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp.7117/2018.